MODERATOR s.c.


REDAKCJA
32-051 Krzêcin, ul. ¦w. Floriana 99
e-mail: gazety@moderator.net.pl
tel. 12 444 51 90


Anna Badura - w³a¶ciciel


Zofia Ziêcik - w³a¶ciciel
tel. 601 508 356


Maria Mi¶kowicz - agent reklamowy
tel. 12 291 09 11
tel. kom. 609 124 222
e-mail: 54blue@gmail.com